Informacja o opłacie za zmiejszenie naturajnej retencji terenowej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm. ), która nakłada na Wójta Gminy Pozezdrze obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód...