Użyczenie nieruchomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłusza co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Pozezdrzu niżej wymienione nieruchomości:

 

Oznaczenie

nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Powierzchnia działki i budynku

Opis nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

Termin oddania w  użyczenie

Nieruchomość gruntowa nr geod. 275/23

obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00009427/4

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej.

pow. działki 60  m2

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

użyczenie na potrzeby działalności statutowej

PGK Sp. z o. o. w Pozezdrzu

nieodpłatnie

 do 3 lat

Część nieruchomości gruntowej nr geod. 275/25

obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00009427/4

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej.

pow. działki - 35  m2

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

użyczenie na potrzeby działalności statutowej

PGK Sp. z o. o. w Pozezdrzu

nieodpłatnie

do 3 lat

Część nieruchomości gruntowej nr geod. 275/31

obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00009427/4

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej.

pow. działki - 100  m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

użyczenie na potrzeby działalności statutowej

PGK Sp. z o. o. w Pozezdrzu

nieodpłatnie

do 3 lat

Nieruchomość gruntowa zabudowa budynkiem użytkowym nr geod. 275/24

obręb Pozezdrze

KW Nr

OL2G/00009427/4

prowadzonej przez VII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej.

pow. działki - 232 m2

pow. części budynku - 84,32 m2

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym

użyczenie na potrzeby działalności statutowej

PGK Sp. z o. o. w Pozezdrzu

nieodpłatnie

do 3 lat

 

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2. Szczegółowe warunki użyczenia ww. nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia. Umowa użyczenia zostanie zawarta od dnia 1 czerwca 2019 r.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych pokój nr 13 tel.: 874279006 wew.  46 oraz na stronach internetowych www.bip.pozezdrze.pl lub www.pozezdrze.pl

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.05.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2019 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 470
08 maja 2019 14:00 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)