Użyczenie nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłusza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie niżej wymienione...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ogłusza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa...