Tryb pozakonkursowy 19a

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19a)

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zamieszcza ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Amators” Pozezdrze złożoną 14.10.2019r. na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie...

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Pozezdrze, 26 września 2018 r. Oferta organizacji pozarządowej ( w trybie art. 19 a ) Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Pozezdrze zamieszcza ofertę: Ludowego Klubu Sport

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19 a)

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1817) Wójt Gminy Pozezdrze zamieszcza ofertę L:udowego Klubu Sportowego „Amators” Pozezdrze złożoną 12.05.2017r. na realizację zadania publicznego z zakresu : wspieranie i upowszechnianie...