Informacje

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021”

Ogłoszenie  o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021” na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Oryńczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2017 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1056
20 stycznia 2017 11:30 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2017 11:30 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [pgn_gmina_pozezdrze_20172021__wfosigw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2017 11:29 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)