Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowaniu

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przystani wewnętrznej na dz. nr geod. 171/26, obreb Harsz, gm. Pozezdrze wraz z kanałem łączącym z jeziorem Dargin na dz. nr geod. 378, obręb Harsz, gm. Pozezdrze

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie programu "Czyste powietrze"

Program priorytetowy „ Czyste Powietrze” Ogłoszenie o naborze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze Cel Programu Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021”

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021” na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Informacja o zimujących ptakach

Szanowni mieszkańcy Gminy Pozezdrze, Jak powinien postąpić organ administracji publicznej, do którego spływają liczne informacje o bocianie, który nie odleciał, tylko pozostał w miejscu swojego gniazda na okres zimowy? Pomimo różnych interwencji ani Gmina, ani powiatowy lekarz weterynarii nie chcą podjąć się rozwiązania...