Aktualności

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze, dnia 19 maja 2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze 

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze  informuję, że dnia  25 maja 2020r. (poniedziałek o godz. 1100), w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu odbędzie się    wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze,  z następującą tematyką:

 1.    Podjęcie stanowiska w sprawie:

-  Wyboru  II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Podjęcie stanowiska w sprawie

- Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pozezdrze:

4.     Wydanie opinii przez Radę Gminy w Pozezdrzu, dotyczącej „Oceny zasobów pomocy  społecznej na 2019 rok dla gminy Pozezdrze”.

5.     Ustosunkowanie się do  projektów  uchwał w sprawie:

a.    pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

b.    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pozezdrze w roku 2020 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

c.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2020-2026,

d.    zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2020.

6.    Zapytania i informacje, wolne wnioski.

7.   Zamknięcie posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 maja 2020 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 181
19 maja 2020 14:33 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)