Aktualności

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 20 kwietnia 2020r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze  informuję, że dnia  28  kwietnia  2020r. (wtorek o godz. 1100) odbędzie się   wspólne posiedzenie komisji stałych rady Gminy Pozezdrze,  z następującą tematyką:

1.     Zapoznanie się z informacją z działalności  i  funkcjonowania Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Pozezdrzu za rok 2019.

2.    Zapoznanie się z sprawozdaniami jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok:

     – Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu,

     -  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

4. Zapoznanie się z sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

5. Analiza projektów uchwał.

6. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorski

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20 kwietnia 2020r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2020 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 237
21 kwietnia 2020 08:48 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)