Aktualności

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

 

Pozezdrze, dnia  20  grudnia  2019r.

Rada Gminy  Pozezdrze

 

 

INFORMACJA  O  POSIEDZENIU  KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

 

Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że  dnia 30 grudnia 2019r. na godz. 10:00 (poniedziałek) w   Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa, odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką:

1. Opracowanie Planu Pracy Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020.

2. Opracowanie Planów Pracy Komisji Rady Gminy  Pozezdrze na rok 2020:

a)   Komisji Rewizyjnej,

b)   Komisji ds. budżetu i mienia gminnego,

c)   Komisji do spraw społecznych,

d)   Komisji skarg, wniosków i petycji,

3. Zapoznanie się i omówienie informacji  o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontu  dróg na terenie Gminy Pozezdrze w roku 2019.

4. Omówienie i pracowanie  stanowiska przez Radę Gminy Pozezdrze w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Rozpatrzenie i omówienie projektów  uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2020 – 2026,

b)      uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na 2020 rok,

c)      ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze na rok 2020,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pozezdrze w roku 2020,

e)      udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze zabudowanych na cele mieszkaniowe,

f)       ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

g)      rozpatrzenia  skargi na Sołtysa sołectwa Gębałka,

h)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  2019-2024,

i)        zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na rok 2019.

6.    Wolne  wnioski, informacje i  zapytania.

 Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tomasz Sikorsk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Sikorski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Mieczkowska
Ilość wyświetleń: 440
20 grudnia 2019 13:13 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 13:06 (Magdalena Mieczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:13 (Magdalena Mieczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)