Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych. Kandydaci na urzędników wyborczych...

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXXI/185/17 z dnia 27 listopada 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp....

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXIII (trzydziestą trzecią) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze

Zaopatrzenie w wodę (ZW) L.p. Odbiorcy usług wg celu poboru wody Taryfowa grupa odbiorców wody Oznaczenie grupy taryfowej Opłata abonamentowa Cena za dostarczanie wody netto zł/m-c brutto zł/m-c netto zł/m3 brutto zł/m3 1. Odbiorcy zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Odbiorcy...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXI (trzydziestą pierwszą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXX (trzydziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...