Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu otwartego o dł. 28 m i rurociagu o dł. 20 m do cyrkulacji wody w istniejącym stawie na połączeniu z jeziorem Bodma na dz. nr. 267/5, obręb Harsz gm. Pozezdrze, powiat węgorzewski.

Szanowni mieszkańcy Gminy Pozezdrze

Informujemy, że w związku z zaplanowanym harmonogramem zebrań wyborczych samorządów wsi w następujących miejscowościach Gminy Pozezdrze zostali wybrani sołtysi na nową kadencję: - Sołectwo Radziszewo Pani Edyta Gromadowska - Sołectwo Jakunówko Pan Jakub Janko - Sołectwo Przerwanki Pani Agnieszka Kaczmar - Sołectwo Pieczarki...

Informacja o przyznanej dotacji na przedsięwzięcie w zakresie sportu

Zgodnie z § 8 ust. 10 Uchwały Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 31 sierpnia 2016 r. w spawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze, Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Amators” w Pozezdrzu na realizację zadania pn. „Rozwój...

Informacja o pracy komisji

Informuję, że dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : 1. Zapoznanie się z informacją o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2. Analiza projektów...

Ogłoszenie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy

Zwołuję IV (czwartą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4....

Harmonogram zebrań sołeckich

Szanowni mieszkańcy Gminy Pozezdrze Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Wójt Gminy Pozezdrze z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich przedstawiamy harmonogram zebrań wyborczych . ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH Lp. Nazwa sołectwa Data zebrania Miejsce zebrania Godzina...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia 14 listopada 2018r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującą tematyką posiedzenia : 1. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w celu zapoznania się...

Informacja o zwołaniu III Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu, w dniu 17.12.2018 r. o godz. 13.00

Ogłoszenie zwołuję III (trzecią) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informujemy, że dnia 26 listopada 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w sprawie rozpatrzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2019-2024, - uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2019

Ogłoszenie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Pozezdrze w dniu 26 listopada o godzinie 12:00

O G Ł O S Z E N I E zwołuję II (drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie...