Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze

Zaopatrzenie w wodę (ZW) L.p. Odbiorcy usług wg celu poboru wody Taryfowa grupa odbiorców wody Oznaczenie grupy taryfowej Opłata abonamentowa Cena za dostarczanie wody netto zł/m-c brutto zł/m-c netto zł/m3 brutto zł/m3 1. Odbiorcy zużywający wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe Odbiorcy...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXI (trzydziestą pierwszą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXX (trzydziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXIX (dwudziestą dziewiątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 29 września 2017 roku (piątek) o godz. 800 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

OGŁOSZENIE Informuję, że w dniu 4 września 2017 roku (poniedziałek), o godz. 14.00, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w Pozezdrzu w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pozezdrzu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVII (dwudziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVI (dwudziestą szóstą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

zwołuję XXV (dwudziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. Powołanie Sekretarza obrad. Przedstawienie i zatwierdzenie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Zwołuję XXIV (dwudziestą czwartą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie...