Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 13 października 2020r. Rada Gminy Pozezdrze Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia 19 października 2020r. na godz. 8:00 (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyj

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 7 października 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 29 września 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje,

Ogłoszenie o posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVI (szesnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 18 września 2020r. Rada Gminy Pozezdrze Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia 28 września 2020r. na godz. 10:00 (poniedziałek) odbędzie się

Informacja dotycząca potwierdzania przez Wójta Gminy Pozezdrze umów dzierżawy zawieranych przez rolników na okres co najmniej 10 letni

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust.4 pkt 1 tej ustawy, Wójt Gminy Pozezdrze...

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego.

Gminny Komisarz Spisowy informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020r. 1) Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 15 czerwca 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że

Ogłoszenie o XV Sesji Rady Gminy Pozezdrze W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XV (piętnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY POZEZDRZE Barbara Ginkowska i WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY POZEZDRZE