Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXXI/185/17 z dnia 27 listopada 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp....

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXIII (trzydziestą trzecią) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 29 st

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudn

Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXI (trzydziestą pierwszą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 27 lis

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXX (trzydziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 października 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXIX (dwudziestą dziewiątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia