Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 października 2018 r.

OGŁOSZENIE zwołuję XL (czterdziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII (trzydziestej ósmej) Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 2 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXVII (trzydziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 04 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie wyma

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ Numer referencyjny:

Ogłoszenie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

OGŁOSZENIE zwołuję XXXV (trzydziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXIV (trzydziestą czwartą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 5 marca 2018 rok

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), utworzony zostanie Korpus Urzędników Wyborczych. Kandydaci na urzędników wyborczych...