Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Infromacja o posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 27 maja 2019 r. na godz. 11:00 (poniedziałek) odbędzie się VII (siódma) sesję Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury – sala widowiskowa, dotycząca: sprawozdania z wykonania budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze /-/ Tomasz Sikorski

Infromacja o posiedzeniu komisji do spraw społecznych

INFORMACJA Uprzejmie informuję, że dnia 14 maja 2019r. o godz. 14:30 w szkole Podstawowej w Pozezdrzu, odbędzie się posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu – w placówce szkoły, - zapoznanie się z projektem

Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu Szkolnego

Wójt Gminy Pozezdrze, informuje o ogłoszeniu nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki AUTOSAN (autobus szkolny) I. Nazwa i siedziba sprzedającego Gmina Pozezdrze ul. 1 Maja 1a 11-610 Pozezdrze Tel: (+87)4279006 Strona internetowa: www.pozezdrze.pl

Ogłoszenie - odwołanie dyżuru Urzędnika Wyborczego

W dniu 3.04.2019 r. dyżur Urzędnika Wyborczego jest odwołany.

Ogłoszenie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E zwołuję V (piątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 4 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku...

Informacja o pracy komisji

I N F O R M A C J A Informuję, że dnia 1 marca 2019r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : Zapoznanie się z informacją na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawione przez Kom...

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu otwartego o dł. 28 m i rurociagu o dł. 20 m do cyrkulacji wody w istniejącym stawie na połączeniu z jeziorem Bodma na dz. nr. 267/5, obręb Harsz gm. Pozezdrze, powiat węgorzewski.

Szanowni mieszkańcy Gminy Pozezdrze

Informujemy, że w związku z zaplanowanym harmonogramem zebrań wyborczych samorządów wsi w następujących miejscowościach Gminy Pozezdrze zostali wybrani sołtysi na nową kadencję: - Sołectwo Radziszewo Pani Edyta Gromadowska - Sołectwo Jakunówko Pan Jakub Janko - Sołectwo Przerwanki Pani Agnieszka Kaczmar - Sołectwo Pieczarki...

Informacja o przyznanej dotacji na przedsięwzięcie w zakresie sportu

Zgodnie z § 8 ust. 10 Uchwały Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 31 sierpnia 2016 r. w spawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Pozezdrze, Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Amators” w Pozezdrzu na realizację zadania pn. „Rozwój...

Informacja o pracy komisji

Informuję, że dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : 1. Zapoznanie się z informacją o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2. Analiza projektów...