Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 25 października 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 28 października 2019r. na go

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia 14 października 2019r. na godz. 14:00 (poniedziałek), w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu – sala widowiskowa, odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Pozezdrze, z następującą tematyką spotkania: Rozpatrzenie skargi

Ogłoszenie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E zwołuję IX (dziewiątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie...

Infromacja o posiedzeniu komisji

Pozezdrze, dnia 20 września 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję,

Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej

Pozezdrze, dnia 16 września 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 23 września 2019r. na godz. 14:00 (poniedziałek),

Infromacja o posiedzeniu VIII Sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE zwołuję VIII (ósmą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku...

Infromacja o posiedzeniu komisji

Pozezdrze, dnia 18 czerwca 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 26 czerwca 2019 r. na godz. 14:00 (środa), w GOK Pozezdrze – sala widowiskowa, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze, z następującą tematyką spotkania: 1.Analiza projektów uchwał...

Informacja o posiedzeniu komisji społecznej

Pozezdrze, dnia 14 czerwca 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu, zgodnie z realizacją planu pracy komisji, odbędzie się posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrz

ASF infromacja o obszarze zagrożonym

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody W-M z dnia 21.05.2019r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze stwierdzeniem...

INFORMACJA o posiedzeniu komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 22 maja 2019r. na godz. 10:00 (środa), odbędzie się posiedzenie komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w urzędzie gminy – sala konferencyjna z następującą tematyką spotkania: 1. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018. 2. Zapoznanie...