Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 12 grudnia 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY GMINY POZEZDRZE Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że dnia 30 grudnia 2019r. na godz. 13:00 (poniedziałek

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu STAR 244 specjalny - pożarniczy

OR.2632.12.2019.ABG OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU STAR 244 SPECJALNY - POŻARNICZY Wójt Gminy Pozezdrze, informuje o ogłoszeniu nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki STAR 244 samochód specjalny – pożarniczy I. Nazwa i siedziba sprzeda

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 28 listopada 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 2 grudnia 2019r. na

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 26 listopada 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia 27 listopada 2019r. na godz. 14:00 (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pozezdrzu, odbędzie się posiedzenie komisji do Spraw Budżetu i Mienia Gminnego Rady Gminy Pozezdrze, które poświęcone będzie; 1. Analiza projektu uchwał w sprawie: - Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 - budżetu Gminy...

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 22 listopada 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję,

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 19 listopada 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 19 listopada 2019r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję,

Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję X (dziesiątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 18 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym

Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 8 listopada 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Informuję, że dnia 15 listopada 2019r. na godz. 14:00 (piątek) w Sali widow