Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVII (siedemnastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 31 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie...

Informacja -Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną inwazyjną mającą szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Kontakt z rośliną może wywoływać m.in. zapalenie skóry, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Ponadto,...

XVI Sesja Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVI (szesnastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie...

Uwaga Szkody – ujemne skutki przezimowania

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem Nr 74 z dnia 10 marca 2016 r. powołał Komisję do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Wszyscy producenci...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Biuro Stowarzyszenia WJM 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki www.7cudowmazur.pl tel. 608-411-847, 668-001-150 Mikołajki, dn. 24 / 02 / 2016r.

XV Sesja Rady Gminy w Pozezdrzu

Ogłoszenie Zwołuję XV (piętnastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 25 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie...

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1440 ) Wójt Gm

ZAPYTANIE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela dla wskazanego długu niewymagalnego.

ZAPYTANIE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela dla wskazanego długu niewymagalnego. 1. Dane Zamawiającego: GMINA POZEZDRZE, ul. 1 Maja 1a, 11 – 610 Pozezdrze tel.: 874279006; fax: 874279333