Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o posiedzeniu XVII sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVII (siedemnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 30 listopada 2020r. (poniedziałek) o godz. 13:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), z następującym porządkiem ob

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 3 listopada 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE &nb

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 13 października 2020r. Rada Gminy Pozezdrze Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia 19 października 2020r. na godz. 8:00 (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyj

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 7 października 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 29 września 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje,

Ogłoszenie o posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVI (szesnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 18 września 2020r. Rada Gminy Pozezdrze Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia 28 września 2020r. na godz. 10:00 (poniedziałek) odbędzie się

Informacja dotycząca potwierdzania przez Wójta Gminy Pozezdrze umów dzierżawy zawieranych przez rolników na okres co najmniej 10 letni

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust.4 pkt 1 tej ustawy, Wójt Gminy Pozezdrze...

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego.

Gminny Komisarz Spisowy informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020r. 1) Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca