Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia 14 listopada 2018r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującą tematyką posiedzenia : 1. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w celu zapoznania się...

Informacja o zwołaniu III Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu, w dniu 17.12.2018 r. o godz. 13.00

Ogłoszenie zwołuję III (trzecią) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informujemy, że dnia 26 listopada 2018r. o godz. 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w sprawie rozpatrzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał w sprawie: - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2019-2024, - uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2019

Ogłoszenie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Pozezdrze w dniu 26 listopada o godzinie 12:00

O G Ł O S Z E N I E zwołuję II (drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 26 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze

Informuję, że dnia 23 listopada 2018r. o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującą tematyką posiedzenia : 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 2017/2018. 2. Informacja na temat...

Ogłoszenie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 18 października 2018 r.

OGŁOSZENIE zwołuję XL (czterdziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie...

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII (trzydziestej ósmej) Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 2 lipca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad: