Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXII (trzydziestą drugą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 18 grudn

Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXXI (trzydziestą pierwszą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 27 lis

Ogłoszenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXX (trzydziestą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 23 października 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXIX (dwudziestą dziewiątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia

Ogłoszenie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

OGŁOSZENIE Informuję, że w dniu 4 września 2017 roku (poniedziałek), o godz. 14.00, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy w Pozezdrzu w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pozezdrzu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku...

Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVII (dwudziestą siódmą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 2

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XXVI (dwudziestą szóstą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia

Ogłoszenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

zwołuję XXV (dwudziestą piątą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz.