Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela dla wskazanego długu niewymagalnego.

ZAPYTANIE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela dla wskazanego długu niewymagalnego. 1. Dane Zamawiającego: GMINA POZEZDRZE, ul. 1 Maja 1a, 11 – 610 Pozezdrze tel.: 874279006; fax: 874279333