Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 6084
14 sierpnia 2015 10:29 Krzysztof Dłuski - Utworzenie jednostki: Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14 sierpnia 2015 10:28 Krzysztof Dłuski - Utworzenie jednostki: Z-ca Kierownika USC .
14 sierpnia 2015 10:27 Krzysztof Dłuski - Utworzenie jednostki: Administrator systemu przetwarzania informacji niejawnych.