Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 7533
14 sierpnia 2015 10:29 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie jednostki: Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14 sierpnia 2015 10:28 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie jednostki: Z-ca Kierownika USC .
14 sierpnia 2015 10:27 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie jednostki: Administrator systemu przetwarzania informacji niejawnych.