Zagospodarowanie Przestrzenne

Wybierz rok

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Harsz, gmina Pozezdrze

Nr uchwały: V/22/15 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2015.1336 Oznaczenia terenu: Obręb Harsz Termin ważności: od 16.09.2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów „NOWY HARSZ” położonych w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Nr uchwały: IX/43/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 116, poz 1973 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Oznaczenia terenu: Obręb Harsz Termin ważności: od 16.09.2011 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie Jakunówko (dz. 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/9. 278/10) gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XXIV/157/08 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 172, poz 2492 z dnia 05.11.2008 r, Oznaczenia terenu: Obręb Jakunówko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jakunówko (dz. 271) gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XXIV/156/08 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 172, poz 2490 z dnia 05.11.2008 r, Oznaczenia terenu: Obręb Jakun&oacut

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie "STEPY", obręb Harsz, Gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XVII/99/08 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 45, poz 953 z dnia 21.03.2008 r, Oznaczenia terenu: Obręb Harsz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowego fragmentu miejscowości Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XIV/68/07 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 172, poz 2490 z dnia 05.11.2008 r, Oznaczenia terenu: Obręb Pozezdrze Termin ważności: od 14.01.2008 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie "OKOWIZNA", obręb Harsz, Gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XXXIX/197/06 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: 08.02.2006 Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 43, poz 890 z dnia 03.04.2006 r, Oznaczenia terenu: Obręb Harsz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu "SKŁODOWO", obręb Harsz, Gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XLIII/214/06 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: 29.05.2006 Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 97, poz 1588 z dnia 17.07.2006 r, Oznaczenia terenu: Obręb Harsz - teren

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie "SKŁODOWO: obręb Harsz, Gmina Pozezdrze

Nr uchwały: XXXVIII/187/05 Rady Gminy w Pozezdrzu Data wydania: 29.12.2005 Dz. urz. Woj. Warm-Maz Nr 33, poz 709 z dnia 06.03.2006 Oznaczenia terenu: Obręb Harsz - teren Skłodowo