ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. karta urodzenia – dostarczana przez zakład opieki zdrowotnej
2. dokument tożsamości do okazania (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej urodzenie

Miejsce złożenia dokumentów

USC miejsca urodzenia dziecka

Opłaty

zgłoszenie urodzenia dziecka jest wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)
- Art.62 i art.88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 ze zm.)

Inne informacje

Termin zgłoszenia urodzenia:
- Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty jego urodzenia
- Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
- jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa - matka lub ojciec dziecka
- jeśli matka jest panną, wdową lub rozwiedziona - matka dziecka,
- jeśli ojciec dziecka będzie uznawał ojcostwo wówczas wymagana
  jest obecność matki i ojca dziecka 
- zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika    (pełnomocnictwo nie może dotyczyć uznania ojcostwa)
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 205
22 października 2019 12:10 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2019 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.