ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Kod RWA

5364

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  wg wzoru określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz.U. 2015, poz.194 ze zm.) - do pobrania w załączniku
2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów

wniosek można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego

Opłaty

38 zł

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 211
25 października 2019 08:30 (Krzysztof Dłuski) - Usunięcie załącznika.
25 października 2019 08:29 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
25 października 2019 08:28 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.