ZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
2. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
3. Jeśli akt będzie uzupełniany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 2 (parter), tel. 087 427 90 06 wew. 38

Opłaty

39 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Uzupełnieniu podlegają te dane, które wymagane są w świetle prawa polskiego, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.

Inne informacje

wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia 
wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa 
wniosek o uzupełnienie aktu zgonu 
pełnomocnictwo do uzupełnienia aktu urodzenia 
pełnomocnictwo do uzupełnienia aktu małżeństwa

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 220
07 lipca 2019 09:24 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.