SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Kod RWA

5352

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
2. Jeśli sprostowanie będzie dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 2 (parter), tel.  87 427 90 06 wew. 38

Opłaty

- odpis zupełny po sprostowaniu – 39 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Inne informacje

wniosek o sprostowanie aktu urodzenia
wniosek o sprostowanie aktu małżeństwa
wniosek o sprostowanie aktu zgonu

pełnomocnictwo do sprostowania aktu urodzenia
pełnomocnictwo do sprostowania aktu małżeństwa 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 188
22 października 2019 11:59 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
22 października 2019 11:58 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.
22 października 2019 11:58 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika.