WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM MIESIĘCZNEGO TERMINU OD ZŁOŻENIA ZAPEWNIENIA O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Kod RWA

5354

Wymagane dokumenty

Podanie umotywowane ważnymi względami np. ciąża, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny (należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. 2 (parter), tel. 087 427 90 06 wew.38

Opłaty

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu - 39 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. 2017r., poz.682 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pozezdrzu odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 od dnia jej otrzymania.

Inne informacje

wniosek dot. skrócenia terminu

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 178
07 lipca 2019 09:07 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.