POWRÓT PO ROZWODZIE DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.dowód osobisty lub paszport osoby mającej złożyć oświadczenie
2.wniosek o dokonanie zmiany w akcie

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Pozezdrzu, Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC, pok. Nr 2 (parter), tel.  87 427 90 06 wew. 38

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia i dokonane zmiany w akcie -11 zł

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

Inne informacje

Termin złożenia wniosku:
W ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.
Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem USC (może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego)
Obywatel polski przebywający za granicą oświadczenie powyższe składa przed polskim konsulem.
Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska dotyczy powrotu do nazwiska, jakie osoba nosiła w momencie zawarcia tego małżeństwa (nie dotyczy sytuacji jeżeli ma to być zupełnie inne nazwisko)

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Z-ca Kierownika USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Mieczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2019 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 206
18 września 2019 07:41 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
07 lipca 2019 09:05 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.