NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI

Kod RWA

6624

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie w formie zawiadomienia w ciągu 14 dni

Podstawa prawna

Na podstawie art. 47 a, ust. 1, pkt. 1 i ust. 5 oraz art. 47 b, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst - Dz. U. z 2016r. poz. 1629) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 02 lutego 2012r. poz. 125).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną wraz z dokumentem poświadczającym prawo własności do działki ewidencyjnej.

Zawiadomienie zostaje wysłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Fliszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 19:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 212
18 września 2019 07:24 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
18 września 2019 07:22 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 19:54 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych sprawy.