WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek/ pismo o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Art.23, ust.1, pkt.2)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Usługa dotyczy Urzędów, Instytucji i innych podmiotów publicznych współpracujących z lokalnym urzędem, chcących uzyskać informacje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 07:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 263
12 lutego 2019 07:36 (Krzysztof Dłuski) - Utworzenie sprawy.