Prawo miejscowe

Wybierz rok

Podatek opłata miejscowa na rok 2019

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPozezdrze/document/520248/Uchwa%C5%82a-II_13_18

Podatek od środków transportowych na rok 2019

Informuję się iż, stawki na podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. W 2019 roku obowiązuje nadal uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Pozezdrzu z dnia 28 listopada 2016 r.

Podatek rolny na rok 2019 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się,...

Podatek lesny w roku 2019

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (dz.. U. z 2017 r. poz. 1821...

Rejestr Uchwał Rady Gminy w Pozezdrzu

Rejestr Uchwał Rady Gminy w Pozezdrzu dostępny jest pod w Bazie Aktów Własnych Gminy Pozezdrze

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Pozezdrze

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Pozezdrze dostępny jest w Bazie Aktów Własnych Gminy Pozezdrze: Baza Aktów Własnych Gminy Pozezdrze