Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

PLAN PRACY NA ROK 2018 RADY GMINY W POZEZDRZU

Styczeń 2018 r.

1. Informacja o stanie majątkowym gminy (grunty, budynki komunalne i ich stan, nieruchomości - ewentualna sprzedaż).
2. Podjęcie uchwał

Luty 2018 r.
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie
- spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
2. Podjęcie uchwał

Marzec 2018 r.
1.Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku.
2. Podjęcie uchwał.

Kwiecień 2018 r.
1. Przyjęcie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok
- Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu
- Zespołu Szkół w Pozezdrzu.
2. Podjęcie uchwał.

Maj 2018 r.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonanego budżetu gminy za rok 2017.
2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pozezdrze.
3. Podjęcie uchwał .

Czerwiec 2018 r.
1. Podjęcie uchwał.

Lipiec 2018 r.
Miesiąc wolny.

Sierpień 2018 r.
Miesiąc wolny.

Wrzesień 2018 r.
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
2. Podjęcie uchwał.


Październik 2018 r.
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2017/2018.
2. Podjęcie uchwał.

Listopad 2018 r.
1. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu.
2. Informacja o realizacji inwestycji, modernizacji budynków komunalnych i remontach dróg na terenie Gminy.
3. Analiza projektu budżetu na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwał

Grudzień 2018 r.
1. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2019.
2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na rok 2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2019.
4. Podjęcie innych stosownych uchwał.

W zależności od potrzeb mogą być zwołane dodatkowe sesje Rady Gminy w Pozezdrzu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Barbara Ginkowska

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radna Gminy

Komisje

Dokumenty

Organizacje pozarządowe

Protokoły z Sesji Rady Gminy

Podatki i Opłaty Miejscowe

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 11959
12 stycznia 2018 11:13 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna.
12 stycznia 2018 11:12 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
12 stycznia 2018 11:12 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.