Komisja skarg, wniosków i petycji Kadencja 2018 - 2023

Informacje

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY POZEZDRZE NA ROK 2020

Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) praz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Pozezdrze, Komisja Skarg Wniosków i Petycji przyjmuje do realizacji następujące plan pracy na 2019r.

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020 będzie wykonywała określone statutowo czynności pomocnicze, mające na celu umożliwienie Radzie Gminie rozpatrzenie:

1) skarg na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) wniosków składanych przez obywateli;
3) petycji składanych przez obywateli.


2. W planie komisji ujmuje się przeprowadzenie postępowań wyjaśniających, wydawanie opinii w sprawie wpływających do Rady Gminy: skarg, wniosków i petycji.


3. Terminy posiedzeń komisji będą uzależnione od wpływu do rady Gminy wyżej wymienionych spraw.


Przewodnicząca Komisji
Skarg, wniosków i petycji

/-/ Barbara Ginkowska

Skład

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 23139
22 czerwca 2020 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Radny Gminy.
22 czerwca 2020 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Gminy.
13 stycznia 2020 11:01 (Magdalena Mieczkowska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.