Komisja ds. budżetu i mienia gminnego Kadencja 2018 - 2023

Informacje

PLAN PRACY KOMISJI DS. BUDŻETU I MIENIA GMINNEGO NA ROK 2020


1. STYCZEŃ
Analiza projektów uchwał.

2. LUTY
Spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz dzielnicowym Gminy Pozezdrze
Spotkanie Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w celu omówienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Posiedzenie z udziałem Kół Łowieckich w sprawie odstrzału zwierzyny i podjęcia działań mających na celu ograniczenie szkód w uprawach rolniczych.

3. MARZEC
Posiedzenia Komisji dotyczące naprawy dróg gminnych. Wyjazd w teren i wytypowanie dróg do naprawy, ustalenie harmonogramu naprawy dróg.

4. KWIECIEŃ
Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pozezdrzu.

5. MAJ
Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych: ODR, ARMR oraz zainteresowanymi rolnikami z terenu naszej gminy.
Analiza projektów uchwał.

6.CZERWIEC
Zapoznanie się z przedstawionym Radzie Gminy przez Wójta Gminy Pozezdrze raportem o stanie gminy za rok 2019.
Udzielenie Wójtowi wotum zaufania.
Udzielenie Wójtowi Gminy Pozezdrze absolutorium za rok 2019.
Podjęcie uchwał

7. LIPIEC - SIERPIEŃ
Miesiące wolne

8. WRZESIEŃ
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

9. PAŹDZIERNIK
Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pozezdrze w roku szkolnym 2019/2020.

10. LISTOPAD
Omówienie spraw podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok.
Analiza projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

11. GRUDZIEŃ
Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2021.

PONADTO:
Posiedzenia Komisji będą odbywały się zgodnie z wyżej przedstawionym planem i stosownie do potrzeb posiedzeń Rady Gminy oraz realizacji zadań statutowych Komisji ds. budżetu i mienia gminnego

Przewodniczący Komisji ds. budżetu i mienia gminnego
/-/ Maciej Grabiński

Skład

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 23778
22 czerwca 2020 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Radny Gminy.
22 czerwca 2020 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Gminy.
13 stycznia 2020 11:01 (Magdalena Mieczkowska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.