Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY POZEZDRZE NA ROK 2019

1. STYCZEŃ-GRUDZIEŃ
Wypracowanie stanowiska komisji w tematach sesji Rady Gminy jeżeli z porządku obrad sesji wynika, że zachodzi taka potrzeba

2. KWIECIEŃ
Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. (1-3 posiedzenia)

3. MAJ – CZERWIEC
Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2018 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Wójta.

4. LIPIEC - SIERPIEŃ
Miesiące wolne

5. WRZESIEŃ
Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. Kontrola wykonania uchwał z pierwszego półrocza 2019r.

6. LISTOPAD
Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

7. GRUDZIEŃ
Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2020.

PONADTO:
W każdym czasie inne zadania zlecone przez Radę Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Ryszard Łabacz

Skład

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 17595
02 stycznia 2019 08:35 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja do spraw społecznych.
02 stycznia 2019 08:30 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rewizyjna .
02 stycznia 2019 08:29 Krzysztof Dłuski - Aktualizacja danych komisji: Komisja ds. budżetu i mienia gminnego .