Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY POZEZDRZE
NA ROK 2020

1. STYCZEŃ - GRUDZIEŃ
• Wypracowanie stanowiska komisji w tematach sesji Rady Gminy jeżeli z porządku obrad sesji wynika, że zachodzi taka potrzeba
2 . MARZEC
• Kontrola Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pozezdrzu
3. KWIECIEŃ
• Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. (1-3 posiedzenia)
4. MAJ - CZERWIEC
• Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.
• Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok i sporządzenie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Wójta.
5. LIPIEC - SIERPIEŃ
• Miesiące wolne
6. WRZESIEŃ
• Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
• Kontrola wykonania uchwał z pierwszego półrocza 2020r.
7. LISTOPAD
• Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok.
8. GRUDZIEŃ
• Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2021.
PONADTO :
• W każdym czasie inne zadania zlecone przez Radę Gminy Pozezdrze.

PRZEWODNICZACY KOMISJI
REWIZYJNEJ
/-/ Ryszard Łabacz

Skład

Przewodniczący komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 23141
22 czerwca 2020 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Radny Gminy.
22 czerwca 2020 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Gminy.
13 stycznia 2020 11:01 (Magdalena Mieczkowska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.