Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Kadencja 2014 - 2018

Informacje

PLAN PRACY NA ROK 2018
KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH RADY GMINY W POZEZDRZU

Styczeń-Luty 2018 r.
Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu.

Marzec-Kwiecień 2018 r.
Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu oraz zapoznanie się z projektem arkusza organizacyjnego, omówienie organizacyjnych spraw dotyczących Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Maj 2018 r.
Spotkanie z animatorami obiektu ORLIK w Pozezdrzu.

Czerwiec 2018 r.
Spotkanie z pracownikami i dziećmi w Przedszkolu Niepublicznym „Rybka” w Pozezdrzu.

Lipiec-Sierpień 2018 r.
Miesiące wolne.

Wrzesień 2018 r.
Zapoznanie się ze stanem świetlic, w których wydatkowane są środki z funduszu sołeckiego.

Październik 2018 r.
Spotkanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisją Interdyscyplinarną w Gminie Pozezdrze.

Listopad-Grudzień 2018 r.
Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Pozezdrze na 2019 rok.
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.

Dodatkowo:
- Posiedzenia Komisji związane z ustosunkowaniem się do tematyki poszczególnych sesji Rady Gminy.
- Spotkania Komisji według potrzeb obejmujące zakres tematyki statutowej.
- Udział w imprezach kulturalno-sportowych na terenie Gminy Pozezdrze, powiatu Węgorzewskiego oraz województwa.


Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
/-/ Katarzyna Nowacka

Skład

Przewodnicząca Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2015 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 23752
22 czerwca 2020 10:58 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Radny Gminy.
22 czerwca 2020 10:57 (Krzysztof Dłuski) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Gminy.
13 stycznia 2020 11:01 (Magdalena Mieczkowska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja skarg, wniosków i petycji.