Protokoły sesji VII kadencji (2016)

Wybierz rok

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr XVIII z obrad XVIII (osiemnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w godz. od 1200 do 13 55 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicz

Protokół z XVII sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2016 r.

Protokół Nr XVII z obrad XVII (siedemnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 31 maja 2016 roku w godz. od 1200 do 14 15 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy &ndas

Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016r.

Protokół Nr XVI z obrad XVI (szesnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w godz. od 12:00 do 14:10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy – Krysty

Protkół Nr XV/16 z 25 lutego 2016r.

Protokół Nr XV z obrad XV(piętnastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 25 lutego 2016 roku w godz. od 12:00 do 15:10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrows

Protokół Nr XIV z dnia 14 stycznia 2016r.

Protokół Nr XIV z obrad XIV(czternastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 stycznia 2016 roku w godz. od 12:00 do 13:30 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy – Krystyna Pio

Protokół Nr XIII z obrad XIII (trzynastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015 roku

Protokół Nr XIII z obrad XIII (trzynastej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 14 grudnia 2015 roku w godz. od 12:00 do 15:10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy – Dariusz Reszczyński Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska Kierownik Referat