Raport o stanie Gminy Pozezdrze

Wybierz rok

RAPORT O STANIE GMINY POZEZDRZE ZA ROK 2018.

Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport,