Aktualności

Wybierz rok

Informacja o posiedzeniu komisji społecznej

Pozezdrze, dnia 14 czerwca 2019r. INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI Uprzejmie informuję, że dnia 11 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w Niepublicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Pozezdrzu, zgodnie z realizacją planu pracy komisji, odbędzie się posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrz

INFORMACJA o posiedzeniu komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 22 maja 2019r. na godz. 10:00 (środa), odbędzie się posiedzenie komisji ds. budżetu i mienia gminnego Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w urzędzie gminy – sala konferencyjna z następującą tematyką spotkania: 1. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Pozezdrze za rok 2018. 2. Zapoznanie...

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu komisji Rewizyjnej oraz spraw społecznych Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2019r. na godz. 12:00 (czwartek), odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rewizyjnej oraz do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury – sala widowiskowa z następującą tematyką spotkania: 1. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy Pozezdrze...

Infromacja o posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy

Zwołuję VII (siódmą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad....

Infromacja o posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że dnia 27 maja 2019 r. na godz. 11:00 (poniedziałek) odbędzie się VII (siódma) sesję Rady Gminy Pozezdrze w Gminnym Ośrodku Kultury – sala widowiskowa, dotycząca: sprawozdania z wykonania budżetu. Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze /-/ Tomasz Sikorski

Infromacja o posiedzeniu komisji do spraw społecznych

INFORMACJA Uprzejmie informuję, że dnia 14 maja 2019r. o godz. 14:30 w szkole Podstawowej w Pozezdrzu, odbędzie się posiedzenie komisji do spraw społecznych Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu – w placówce szkoły, - zapoznanie się z projektem

Ogłoszenie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E zwołuję V (piątą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 4 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku...

Informacja o pracy komisji

I N F O R M A C J A Informuję, że dnia 1 marca 2019r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : Zapoznanie się z informacją na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawione przez Kom...

Informacja o pracy komisji

Informuję, że dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Pozezdrze z następującą tematyką : 1. Zapoznanie się z informacją o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2. Analiza projektów...

Ogłoszenie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy

Zwołuję IV (czwartą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4....