Aktualności

Wybierz rok

Ogłoszenie o posiedzeniu XVI sesji Rady Gminy Pozezdrze

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XVI (szesnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze.

Pozezdrze, dnia 18 września 2020r. Rada Gminy Pozezdrze Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że dnia 28 września 2020r. na godz. 10:00 (poniedziałek) odbędzie się

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 15 czerwca 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodnicząca Rady Gminy Pozezdrze informuje, że

Ogłoszenie o XV Sesji Rady Gminy Pozezdrze W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XV (piętnastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY POZEZDRZE Barbara Ginkowska i WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY POZEZDRZE

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 19 maja 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że dnia 25 maja 2020r. (po

Ogłoszenie o XIV Sesji Rady Gminy PozezdrzeW najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XIV (czternastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Pozezdrze, dnia 15 maja 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodniczący Rady Gminy Poz

Ogłoszenie o XIII Sesji Rady Gminy Pozezdrze W najwyższej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gmin, ze względu na stan epidemii wszystkich zainteresowanych zachęcam do oglądania przebiegu sesji w Internecie pod adresem: http://bip.pozezdrze.pl/wiadomosci/11735/transmisja_sesji lub na www.pozezdrze.pl

O G Ł O S Z E N I E zwołuję XIII (trzynastą) Sesję Rady Gminy Pozezdrze, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu (sala widowiskowa), z następującym porządkiem obrad:

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Pozezdrze

Pozezdrze, dnia 20 kwietnia 2020r. Rada Gminy Pozezdrze INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY POZEZDRZE Przewodniczący Rady Gminy Pozezdrze informuję, że dnia 28 kwietnia 2020r. (wtorek o godz. 1100) o