Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., zaprasza do składania ofert na: „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.” tzn. dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wspierający pracę wszystkich działów PGK oraz serwis powdrożeniowy obejmujący następujące obszary funkcjonalne: Moduł księgowości –...