Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Uchwała nr 5/2017

Uchwała nr  5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o. o. w Pozezdrzu

z dnia 14.12.2017 roku

 

w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o. o. w Pozezdrzu, na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) postanawia przyjąć następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej:

 

§ 1

Określa się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz następującego mnożnika:

 

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej 0,2

2. Członka Rady Nadzorczej 0,15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                          

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
/-/Bohdan Mohyła

 

Protokolant:

Agnieszka Wierzchowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 588
30 stycznia 2018 11:22 (Krzysztof Dłuski) - Opublikowanie dokumentu.
30 stycznia 2018 11:22 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
30 stycznia 2018 11:06 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)