Aktualności

Wybierz rok

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu

W dniu 12 grudnia 2017 roku aktem notarialnym A/9414/2017 została powołana jednoosobowa spółka komunalna pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXXI/185/17 z dnia 27 listopada 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp....