Program "Rodzina 500 plus" (2019)

Wybierz rok

Program Rodzina "500+"

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: Obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcom

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych (500+) w okresie zasiłkowym 2019/2021

Świadczenia wychowawcze (500+) w okresie zasiłkowym 2019/2021 WYPŁACANE BĘDĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W POZEZDRZU