Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Cyfrowy Urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy  w Pozezdrzu uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePuap mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do urzędu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/pozezdrze_ug

 

Adres skrytki Urzędu Gminy w Pozezdrzu: /pozezdrze_ug/SkrytkaESP

 

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy opatrzyć go za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Pozezdrzu:

  1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.00-15.00) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju 4, na ogólnie przyjętych nośnikach danych z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Jak założyć konto na ePuap

Profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,
  • elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

  • założyć konto na ePUAP,
  • zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,
  • udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie:

 

Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający

 

Kwestie dotyczące profilu zaufanego ePUAP, w szczególności jego potwierdzania oraz postępowania podmiotów publicznych umożliwiających dokonanie tej czynności, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r.w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1760)Wymagania i akceptowane Formaty.

Formaty załączników: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7Z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej do 500 MB


Adres do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Pozezdrzu na platformie ePUAP

/pozezdrze_ug/skrytka

epuap.jpg 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2016 07:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1753
12 września 2019 11:57 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.
12 września 2019 11:57 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.
12 września 2019 11:56 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana treści zakładki.